Privacy policy

Onze privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die onze website (festivo.nl) bezoekt.

Beheer

De website festivo.nl staat onder beheer van Festivo Muziek VOF.

Gegevens van bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website worden permanent bewaard. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet te herleiden naar een persoon of organisatie.
b. Festivo Muziek zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Voor het gebruik van cookies op onze site, zie Over cookies.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij Festivo Muziek.

Disclaimer

Festivo Muziek is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy policy voor klanten

De privacy policy voor klanten is een aanvulling op de privacy policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst via de website.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Festivo Muziek kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het incidenteel onder de aandacht brengen van bv een productie.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Festivo Muziek zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, behalve wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Festivo Muziek verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Festivo Muziek kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Festivo Muziek voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.