Jos van der Kooij plays Jan Zwart & Feike Asma

J. Zwart • Toccata over Psalm 146:1 Prijs den HEER’ met blijde galmen • Elegisch voorspel over Psalm 51: 1 Gena, o God, gena, hoor mijn gebed • Orgelkoraal Uren, dagen, maanden, jaren • Sombere Muziek over Psalm 103: 8 Gelijk het gras is ons kortstondig leven • Orgellied Neem, Heer, mijn handen beide • […]

Verder lezen… from Jos van der Kooij plays Jan Zwart & Feike Asma